Plans

plans-background
plans-background

BOXING/KICKBOXING ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Unlimited

credits

Μάθημα μίας ημέρας

What's included

BOXING/KICKBOXING ΜΗΝΙΑΙΟ

Unlimited

credits

Απεριόριστες προπονήσεις το μήνα.

What's included

BOXING/KICKBOXING KIDS ΜΗΝΙΑΙΟ

Unlimited

credits

Απεριόριστες προπονήσεις το μήνα για παιδιά έως 12 ετών.

What's included

BOXING/KICKBOXING ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (2)

Unlimited

credits

Οικογενειακό πακέτο για 2 μέλη της οικογένειας

What's included

BOXING/KICKBOXING ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (3)

Unlimited

credits

Οικογενειακό πακέτο για 3 μέλη της οικογένειας

What's included

BOXING/KICKBOXING ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (4)

Unlimited

credits

Οικογενειακό πακέτο για 4 μέλη της οικογένειας

What's included